Thông tin đăng ký vay tiền bằng đăng ký/ cà vẹt xe

THÔNG TIN SALE OR CTV:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

THÔNG TIN TÀI SẢN CẦM CỐ:

THÔNG TIN GIẢI NGÂN:

Lưu ý: Hướng dẫn up link ảnh CMND, Hình Xe:
Cách 1 : Truy cập: https://drive.google.com/drive/my-drive up hình lên và chia sẽ link công khai lấy link dán vào form.
Cách 2.Truy cập link: https://upanh.1doi1.com/
Chọn ảnh cần up và copy link dán vào Form