Thông tin đăng ký vay tiền bằng đăng ký/ cà vẹt xe

  THÔNG TIN ĐỐI TÁC:

  THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

  THÔNG TIN TÀI SẢN CẦM CỐ:

  THÔNG TIN GIẢI NGÂN:

  Lưu ý: Hướng dẫn up link ảnh CMND, Hình Xe:
  Cách 1 : Truy cập: https://drive.google.com/drive/my-drive up hình lên và chia sẽ link công khai lấy link dán vào form.
  Cách 2.Truy cập link: https://upanh.1doi1.com/
  Chọn ảnh cần up và copy link dán vào Form